Reserveren

Wens je de zaal te reserveren? Dan kan je de nodige gegevens hier alvast ingeven. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met je op voor verdere afspraken.
Een reservatie is pas definitief na ondertekening van een contract en betaling van een voorschot.
Kijk ook even bij ‘agenda’, daar kan je de beschikbare data terugvinden.